torsdag den 30. august 2007

Humble Telescope

Hjemmebygget tele- og macrowebcam
Homemade tele- and macrowebcam

Tag indmaden fra et webcam, objektivsoklen fra dit pensionerede analoge spejlreflekskamera, montér det hele i en kasse, og vupti, har du et digitalkamera med næsten ti gange større brændvidde, end det oprindelige spejlreflekskamera.

I mit tilfælde er der tale om et Canon FTb spejlreflekskamera fra 1971 med tilhørende forskellige objektiver med brændvidder på mellem 28mm og 400mm og et Logitech QuickCam Pro 4000, og se her en lille video af månen, taget på stativ med mit Humble Telescope og 400mm telen, der nu næsten er blevet til en 4000mm:

-------------------------------------------

Take out the stuff from a webcam, the lensesocket from a retired analoge reflex camera, mount it all in a box, and voila, you have a digital camera with almost ten times the focal length, than the original reflex camera.

In my case its a Canon FTb reflex camera from 1971 with different lenses at between 28mm and 400mm focal length and a Logitech QuickCam Pro 4000, and see here a little video of the moon, taken on tripod with my Humble Telescope and the 400mm tele lense, which now aprox. has become a 4000mm:


The Moon Video

(klik for at se video på YouTube)
(Click to see video at YouTube)

-------------------------------------------

Forklaringen på den tilsyneladende næsten ti-dobbelte brændvidde er, at censoren fra webcamet næsten kun er en tiendedel i bredden af det oprindelige 24x36mm format. Lysstyrken er tilsvarende væsentlig mindre, eftersom arealet af sensoren nu kun er ca. 1/100. Men jeg synes nu der kommer rigeligt lys ind, sensoren er tilsyneladende ret følsom, omend ikke så flot i kontrasten og støj kommer der jo også.

Webcamet skilles ad, udløserknap og mikrofon kan fjernes, ofte med stik, og linsen foran sensoren fjernes.

Mellem linsen og sensoren i webcamet kan der sidde et lille filter, det skal man have med i sit Humble Telescope, det er et ir/uv filter, og er absolut nødvendigt.

Det vigtigste er at få placeret sensoren helt plant, nøjagtigt i centrum af soklen, og i den helt samme afstand fra soklen, som det oprindelige negativ/dias.

Kameraet kan selvsagt bruges til alle mulige teleoptageler, astronomiske optagelser, alarm fra fuglefoderbrædtet med motion detection, overvågning af område på stor afstand osv.

Sætter man et widevinkel- eller normalobjektiv på sit Humble Telescope, har man et udemærket kamera til næroptagelser.

Hvis man filmer udenfor og det er koldt, skal man enten filme gennem lukkede vinduer, eller gå udenfor og filme. Filmer man gennem et åbent vindue ud til kulden, kommer der meget tydelige varmluftstrømme i optagelsen, som man kender det fra teleoptagelser af fx. en varm landevej.

-------------------------------------------

The explanation to the apparently almost ten doubling of the focal length is, that the sensor from the webcam is nearly only a tenth in size, than the original 24x36mm format. The light intensity is also much smaller, as the area of the sensor now only is about 1/100. But I think there is plenty of light comming in, the sensor is apparently quite sensitive, while not so good in the contrast, and noise is also present.

The webcam is disassembled, the trigger and the microphone can be removed, often with a connector, and the lense in front of the sensor is also removed.

Between the lense and the sensor in the webcam, there might be a small filter, this must be moved to your Humble Telescope, it's a ir/uv filter and is absolutely necessary.

The most important thing is to place the sensor totally in level, exactly in the center of the socket, and in the exact same distance from the socket, as the original negative/dias.

The camera can of course be used to all kinds of tele filming, astronomical recordings, alarm from the birds feedingplace in the garden with motion detection, surveillance of remote area etc.

If you use a wideangle- or normallense on your Humble Telescope, you now have an ok camera for macrofilming.

If you film outside and it is cold, you either have to filme through a closed window, or go outside and film. If you film through an open window out in the cold, there will come som very clear hot-air-streams in the recording, as you know it from tele recordings from ie. a hot highway.


-------------------------------------------

Her et par billeder af Humble Telescope:
Here is some pictures of the Humble Telescope:


Her ses soklen fra spejlreflekskameraet monteret på en passende træplade. Here you see the socket from the reflex camera mounted on a suitable woodplate.Jeg har brugt træ og noget gammel metallegetøj til at montere sensoren fra webcamet i kassen. I have used wood and some old metal playtoy to mount the sensor from the webcam in the box.Her kan man se sensoren med tilhørende IR/UV-filter monteret i kassen. Here you see the sensor and the concurrent ir/uv filter mounted in the box.Sikke et apparat! Her med 400mm objektiv sat på. What a device! Here mounted with the 400mm lense.

-------------------------------------------

Her til sidst nogle billeder taget med Humble Telescope:
And finally some pictures taken with the Humble Telescope:


Vaskemaskine i møntvaskeriet i kælderen på hjørnet overfor taget med 400mm tele (4000mm). The washingmachine in the laundry in the basement at the opposite corner taken with the 400mm tele (4000mm).Harmonie ko på mælkekarton, taget med 50mm normalobjektiv (500mm). Harmonie cow on a milkcan, taken with 50mm standard lense (500mm).Kvadreret papir med 5mm mellem stregerne, taget med 50mm normalobjektiv (500mm). Squared paper with 5mm between the lines, taken with 50mm standard lense (500mm).

Ingen kommentarer:

Om mig

Jeg er født på Frederiksberg 1966 af min mor. Nu bor jeg bare på Vesterbro. Jeg bærer briller.